מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

הכוהנת המורדת

View descriptionShare

קראו לה ״מכשפה״, ״נביאה״, ״מלכה״ - אבל היא בסך הכל רצתה לשחרר את העם שלה מכובש זר.

אורחת: ד״ר לימור שריר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)