מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

כביש משובש

View descriptionShare

יש כביש אחד שמחבר את אמריקה הצפונית, המרכזית והדרומית, והוא נמתח על פני 30,000 ק״מ. אבל משהו מפריע לו בדרך: אנשים. אורח: ד״ר בן ציון טלפוס

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)