מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

זואי אימפריה

View descriptionShare

היא נישאה בגיל 50 בפעם הראשונה, ואז עוד פעמיים. לא היו לא ילדים, היא היתה האישה המבוגרת בימיה ועמדה בראש האימפריה החזקה בעולם. אורח: ד"ר שי אשל

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)