מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

האישה שחישבה את העתיד

View descriptionShare

האישה הראשונה שקיבלה תואר דוקטור במחשבים והפכה את חיינו מצד לצד לא חיה את החיים כפי שהייתם מצפים. אורח: רן בר-זיק

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)