מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

הכת

View descriptionShare

ניית׳ן פורסט היה לוחם מצטיין, יש על שמו עיר בארה"ב, אה, כן, והוא היה המנהיג הראשון של הקו קלאקס קלאן. אורח: פרופ' ארנון גוטפלד

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)