מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

תגיד כן לזקן

View descriptionShare

הזקן המפורסם של אברהם לינקולן לא היה צומח אלמלא ילדה אחת שהזדעזעה מאיך שהוא נראה. אורח: פרופ׳ מנחם בלונדהיים
כותב ומגיש: ערן מינהר, עורכת: נעה בן הגיא, מפיק: אור מינהר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)