מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

קוף אחרי יפן

View descriptionShare

מה הקשר בין התרבות היפנית ושלושה קופים? אורח: ניר אלון

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)