מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

דואר בטיל

View descriptionShare

פעם אחת שירות הדואר של ארצות הברית ניסה לשלוח דואר באמצעות טילים. אורח: משה רימר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)