מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מחאה בכותרות

View descriptionShare

ג׳וזף פוליצר אולי נחשב למאור הגדול של העיתונות, אבל כשהוא העלה את המחיר של העיתון שלו הוא עמד בפני כוח שלא ציפה לו: שביתת ילדים. אורח: פרופ׳ עוזי אלידע

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)