מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

טעות גרעינית

View descriptionShare

טעות אנוש, כשל טכני קל ובעיית עיצוב הובילו לתאונה הגרעינית החמורה ביותר בארה״ב. אורחת: ד״ר נעמה חריט-יערי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)