מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

הזייפן האמיתי

View descriptionShare

הוא רצה להיות צייר, פנה לפשע, הואשם בבגידה והפך לגיבור לאומי. סיפורו של ההולנדי שרק רצה לצייר. אורח: ד״ר דורון לוריא

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)