מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

קאזוס דלי

View descriptionShare

קרב זאפולינו באיטליה היה בעצם מלחמה שהתחילה בגלל... דלי. אורח: ד"ר עידן שרר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)