מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

ריקוד משחית

View descriptionShare

פעם אחת יצאה תושבת עיר אחת בצרפת והתחילה לרקוד. היא הדביקה בריקודים שלה עוד מאות אנשים, שרקדו ברצף במשך חודש. אורח: ד"ר שמעון בורשטיין

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)