מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

בשם האם

View descriptionShare

במהלך חייה, אמהּ של בילי לניאדו לא ידעה מי הצילה אותה בשואה. אז בילי יצאה לחפש

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)