מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

פרק ישן

View descriptionShare

מתישהו מישהו התעורר והחליט לבדוק למה אנחנו ישנים ולמה גורם מחסור בשינה.  אורחת: פרופ׳ תמר שוחט

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)