מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

תמרון פיקארד

View descriptionShare

קפטן ז׳אן לוק פיקארד נקרא על שמם של שני אחים תאומים, שבאים משושלת החוקרים והמדענים הגדולה בהיסטוריה.
אורח: פרופ׳ אבנר בן זקן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)