מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

עוף משם!

View descriptionShare

המלחמה היחידה בה הפסידה אוסטרליה היתה נגד... ציפור.
אורח: זאביק רילסקי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)