מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

ילדי העכברים

View descriptionShare

סיפור החלילן מהמלין בא ללמד אותנו שיעור על חטא ועונש, אבל הוא גם סיפור היסטורי מבעית. אורחת: פרופ׳ אלינער ברקת

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)