מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

חוף שמן

View descriptionShare

איך טעות של כמה דקות הפכה לאסון הנפט הראשון החמור ביותר בהיסטוריה של ארה״ב? אורח: פרופ׳ שריג גפני

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)