מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מאובנת

View descriptionShare

הכירו את השם מרי אנינג: האישה שבזכותה אתם מכירים את הדינוזאורים. אורחת: פרופ׳ רבקה רבינוביץ'

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)