מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

ליבר-וומן

View descriptionShare

אישה אחת אמיצה שנפלה קורבן לסחר בנשים הביאה לחיסולו של ארגון הסרסורים היהודי הגדול ביותר בעולם. אורח: אילן שיינפלד

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)