מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

האורים והתומים של ייל

View descriptionShare

איך הפך אובייקט מסתורי מהתנ״ך למוטו של אוניברסיטת ייל? אורחים: אוראל בילינסון ופרופ׳ ישראל קנוהל
כותב ומגיש: ערן מינהר, עורכת: נעה בן הגיא, מפיק: אור מינהר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)