מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

כמו סומו

View descriptionShare

רודני אנואי נולד בסמואה, וגדל וגדל וגדל - עד שהפך להר אדם ולמתאבק הכי מפורסם בעולם: יוקוזונה. אורחים: אבירן טוניס וניר אלון

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)