מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

איזה כלי

View descriptionShare

100 שנה להמצאת התרמין, המכשיר המוזיקלי החשמלי הראשון שיוצר בייצור המוני. אורח: ד״ר יניב טננבאום קטן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)