מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

ימי שני הארורים

View descriptionShare

לשיר I Don't Like Modays של הבומטאון ראטס יש היסטוריה עקובה מדם: הוא מתחיל ברצח. אורח: עו״ד עמית פלדמן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)