מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

המודל השוודי

View descriptionShare

איך הפך אירוע פלילי, שוד מזוין וחטיפה, להזדמנות ליצירת מערכת יחסים חברתית ואז לתופעה פסיכולוגית? אורח: עו״ד עמרי לשם

כותב ומגיש: ערן מינהר, עורך: איל שינדלר, מפיק: אור מינהר. את הרעיון לפרק הציע המאזין משה כהן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)