מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

רופא, רפא את עצמך!

View descriptionShare

איך הפך מנתח בינלאומי פורץ דרך למבוכה הגדולה ביותר של עולם הרפואה בימינו? אורח: ד״ר יצחק ברלוביץ׳

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)