מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

רדיו־אקטיבי

View descriptionShare

אחרי הירושימה ונגסאקי חיכתה במחסני הצבא האמריקאי פצצת אטום שלישית. אורח: פרופ׳ סטיוארט כהן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)