מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מתחילים מהתחלה

View descriptionShare

יותר ויותר חוקרים כיום משנים את דעתם: התרבות האנושית התפתחה במקביל ובאופן עצמאי בכמה מקומות על פני כדור הארץ. אורח: גלעד בצלאל יפה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)