מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

בעזרת השם

View descriptionShare

משפחה גרמנית אחת השתלטה על כל אירופה והקימה מונרכיה ששלטה בכל מקום בעולם. עד שהגיע הלורד סטאמפורדהאם. אורח: אייל אופנבך

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)