מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

סיפור בגבס

View descriptionShare

המצאה אחת בת 125 שנה נמצאת היום בכל בית ושינתה את הצורה בה בונים בתים. אורחים: קרן הבר ואדריכל רובי טלפוס

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)