מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

האח הגדול של האירוויזיון

View descriptionShare

מה שהתחיל כיוזמה פרטית של מנהל קזינו הפך לחגיגה לאומית והיווה השראה לחגיגה בין־יבשתית אדירה. אורחת: פיאמטה מרטגאני

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)