מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מדד של הצלחה

View descriptionShare

על ההיסטוריה של הכלכלה והפוליטיקה, ועל האיש שהמציא את החיבור האולטימטיבי ביניהם. אורח: ד״ר אלי קוק

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)