מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

החוזה האירי

View descriptionShare

מורד אירי אחד שחבר לצבא נפוליאון לא רק רצה לתת לאירלנד עצמאות, הוא גם יזם רעיון מהפכני: מדינה יהודית בארץ ישראל - 100 שנה לפני הרצל. אורח: אורי קציר
כותב ומגיש: ערן מינהר, עורכת: נעה בן הגיא, מפיק: אור מינהר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)