מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

קיסר אמריקה

View descriptionShare

נורטון 1 נשמע כמו איזו תוכנת אנטי-וירוס מצוינת, אבל נורטון הראשון היה לא פחות מקיסר ארצות הברית. אורח: אורן נהרי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)