מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

סודות הארון

View descriptionShare

האובייקט הכי חזק והכי מסתורי בהיסטוריה נעלם בלי הסבר. מה היה ארון הברית ולאן הוא הסתלק? התשובה של ד״ר יגאל בן נון תפתיע אתכם

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)