מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

כפר חסידים

View descriptionShare

יש בהולנד כפר אחד שמאות תושביו הנוצרים נענו לבקשתו של כומר אחד, שהגיע ממקום אחר, והפכו לחסידי אומות העולם. אורח: חיים רוט

כתב והגיש: ערן מינהר, עורך: איל שינדלר, הפיק: אור מינהר. את הרעיון לפרק הציע המאזין אריק ולצ'ר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)