מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

יפן הקלאסית

View descriptionShare

איך הפכה המוזיקה הקלאסית האירופית לחלק מהדי־אן־איי היפני, ואיך היא תרמה להמצאת הדיסק? אורחים: אורי גולומב וניר אלון

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)