מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

לנין היה פטריה

View descriptionShare

פעם אחת מוזיקאי אחד שכנע מיליוני בני אדם שהאבא של ברית המועצות היה בעצם יצור אחר לגמרי. אורח: פרופ׳ יונתן דקל חן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)