מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

האיש שגילה את אלוויס

View descriptionShare

הוא היה איש רדיו ומנהל תכניות אגדי, שנתן במה לאמנים בתחילת דרכם והפך אותם לכוכבים. אחד מהם היה אלוויס פרסלי, שעזב את הבניין. אורח: ד״ר ארי קטורזה
כותב ומגיש: ערן מינהר, עורכת: נעה בן הגיא, מפיק: אור מינהר

 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)