מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

קחו את הזמן

View descriptionShare

אתם מוזמנים לפרק שכולו מסע בזמן כדי לגלות את ההיסטוריה של... מסע בזמן. אורח: ד״ר בועז קרני-הראל

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)