מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

דומינו בירה

View descriptionShare

כשהבירה רוצה לזרום, היא זורמת: כך גרם אפקט הדומינו בשנת 1814 למותם של 8 בני אדם בטביעה בבירה. אורחת: גלית דבירי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)