מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

הנשים הצהובות

View descriptionShare

לתרומתן של הנשים לניצחונות במלחמות העולם היה מחיר כבד. אבל רק קבוצת נשים אחת שינתה צבע. אורחת: ד״ר ארנה רז

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)