מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

כל הגז הזה

View descriptionShare

בשנת 1984 נהרגו אלפים ונפגעו 150 אלף נפצעו, כולם בעיר אחת, באסון התעשייתי הגדול ביותר בהיסטוריה. אורח: ד״ר יונתן אייקנבאום

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)