מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

ניגון ישן

View descriptionShare

איך התגלגלה נעימה עתיקה של אימאם מוסלמי ממזרח אסיה לרפרטואר של אחת מתנועות החסידות הגדולות בעולם? אורחים: פרופ׳ דן שפירא וד״ר תמר זיגמן

כותב ומגיש: ערן מינהר, עורך: איל שינדלר, מפיק: אור מינהר. הפרק מבוסס על הצעתו של מענדי זילבר

 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)