מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מייסד מועדון ה־27 (רימייק)

View descriptionShare

מוזיקה, מוות וסיפורו הלא ידוע על האיש שהמציא את הסמבה וייסד מועדון. אורחת: ד״ר מירנה הרצוג
כותב ומגיש: ערן מינהר, עורך: ניר גורלי, מפיק: אור מינהר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)