מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

פעם האיטי

View descriptionShare

איך קמה המדינה היחידה בעולם מתוך מרד עבדים ומה הקשר לדולר האמריקאי? אורח: אלון קליבנוב

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)