מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

בחזרה ל־2000: תרבות

View descriptionShare

השיאים התרבותיים והשינויים הגאו-פוליטיים שקרו בעולם בתחילת המילניום השלישי. אורח: איתי ״הצ׳ייסר״ הרמן 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)