מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

בחזרה ל־2000: מוות

View descriptionShare

האסונות ומקרי המוות הגדולים של השנה הראשונה של המילניום השלישי. אורח: איתי ״הצ׳ייסר״ הרמן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)