מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מדינת היהודים 2

View descriptionShare

עם יהודי שנאבק, נרדף ושואף למדינה עצמאית משלו. נשמע מוכר? זה קורה עכשיו, וזה קורה באפריקה. אורח: נאמדי קאנו

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)